C.A.COCO : Coco peat กระถางใยมะพร้าวขนาด 2 นิ้ว

C.A.COCO : Coco peat กระถางใยมะพร้าวขนาด 2 นิ้ว

300.00 THB
ORPD18113000005
10 รายการ

โคโค่ พีท พลัส คือ ขุยมะพร้าวละเอียด

ที่ผ่านกระบวนการปรับสภาพทางด้าน

กายภาพและคุณสมบัติต่างๆเพื่อให้

เหมาะกับการนำไปใช้เพาะกล้าพืชผัก

เป็นวัสดุตอนกิ่ง วัสดุปลูกหญ้า และปลูกพืช

ทุกชนิดเสริมสร้างให้ต้นกล้า มีรากที่แข็งแรง

เจริญเติบโตได้ดี

จำนวน