บริการขนส่งมีระยะเวลาการจัดส่งดังนี้

ระยะเวลาจัดส่งสินค้าของผู้ให้บริการขนส่ง คือ จำนวนวันของการขนส่งสินค้า โดยจะเริ่มนับ จากวันที่ที่ผู้ให้บริการขนส่งได้รับสินค้าจากผู้ขายเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าจะขึ้นอยู่กับระยะทาง ของที่อยู่ผู้รับและเวลาทำการของผู้ให้ บริการขนส่งนั้นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าในประเทศ

ต้นทาง ปลายทาง
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ต่างจังหวัด
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 1 – 4 วัน 2 – 7 วัน
ต่างจังหวัด 2 – 7 วัน 2 – 7 วัน

2. วันทำาการของผู้ให้บริการขนส่ง

ผู้ให้บริการขนส่ง วันทำการ
ไปรษณีย์ ไทย จันทร์ - เสาร์
เคอร์รี่ (Kerry) จันทร์ - เสาร์
ดีเอชแอล (DHL) จันทร์ - เสาร