ออกซี่แว็กส์ ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบผ้าสีและผ้าขาว 3 กล่อง ปริมาณ 400 G.

ออกซี่แว็กส์ ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบผ้าสีและผ้าขาว 3 กล่อง ปริมาณ 400 G.

267.00 THB
HAPD18112000021
10 รายการ

ออกซี่ แว็กส์ เป็นผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสำหรับผ้าสีและผ้าขาว โดยใช้ร่วมกับผงซักฟอก แบบกระปุก ขนาด 400 กรัม 

จำนวน