BECKY Healthy Seasoning Chicken 90 g.

BECKY Healthy Seasoning Chicken 90 g.

100.00 THB
10 รายการ

คัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศ จากธรรมชาติ

ไม่ใส่ผงชูรส ไม่มีกลูเตน ไม่ใส่น้ำตาล  เกลือน้อย ไม่ใส่แป้ง ไม่แต่งเติมสีและกลิ่นสังเคราะห์  ใช้วิตามินอีธรรมชาติ เป็นสารป้องกันการหืน

ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีโปรตีนจากถั่วเหลืองเป็นส่วนประกอบ

จำนวน