ร้าน Baboonuts
ร้าน Baboonuts}

ร้าน Baboonuts

จำนวนสินค้า 18 ชิ้น

เกี่ยวกับร้านค้า

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2011 โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตและจัดจําหน่ายอาหาร ว่างที่มีคุณภาพ และให้ประโยชน์แก่ร่างกายจากประเทศไทยไปยังตลาดทั่วโลก

เราคัดสรรแต่วัตถุดิบที่ดีที่สุด เพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัสกับของว่างสดใหม่ มีคุณค่าทางโภชนาการและที่สําคัญอร่อย!

คุณจะได้ลิ้มลองรสชาติความเป็นไทยจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ โดยการนํา ประโยชน์ของถั่ว และสมุนไพรหลากหลายชนิด มาผสมผสานกันได้อย่างลงตัว

 ความเป็นเอกลักษณ์ของบาบูนัท

ความบริสุทธิ์และคุณภาพของวัตถุดิ ที่เราใช้เป็นหัวใจ สําคัญของผลิตภัณฑ์ ส่วนผสมและวัตถุดิบของเราได้ รับแรงบันดาลใจ จากวัตถุดิบธรรมชาติที่ดีที่สุด เพื่อ สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภค

บาบูนัท คือ มังสวิรัต

อาหารที่ผู้ถือมังสวิรัตินิยมรับประทานกัน ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว หรือผลิตภัณฑ์จากถ่ัว เช่น เต้าหู้ หรือเมล็ด เช่น เมล็ดฟักทอง เมล็ดทานตะวัน เป็นต้น

อาหารมังสวิรัตินั้น แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ
1 มังสวิรัติประเภทเคร่งครัด เป็นมังสวิรัติที่กินอาหารจําพวกพืชผัก 

ผลไม้เพียงอย่างเดียว ไม่มีอาหารจําพวกเนื้อสัตว์ ไข่ นม หรือ ผลิตภัณฑ์ จากไข่และนม เป็นส่วนประกอบของอาหารน้ันๆเลย

2 มังสวิรัติประเภทท่ีมีการด่ืมนม เป็นมังสวิรัติที่จะมีนมและผลิตภัณฑ์ ของนมนอกเหนือจากพืชผักผลไม้ แต่ไม่มีเนื้อสัตว์และไข่เป็นส่วน ประกอบของอาหาร

3 มังสวิรัติประเภทด่ืมนมและกินไข่ อาหารมังสวิรัติประเภทน้ีมีไข่ นม และผลิตภัณฑ์ของนมนอกเหนือจากอาหารจากพืช แต่ไม่มีเน้ือสัตว์เลย

ข้อมูล ร้าน Baboonuts

คะแนนร้านค้า

0
จาก 5
คุณภาพสินค้า
สินค้าตรงตามที่สั่งซื้อ
สินค้าตรงต่อเวลา
การตอบปัญหา
ความรับผิดชอบ
รีวิวทั้งหมด 0
18
สินค้า
100%
เรทการตอบกลับ
ภายในไม่กี่ชั่วโมง
เวลาในการตอบกลับ
1 ปีที่ผ่านมา
เข้าร่วมเมื่อ

สินค้าจากร้าน ร้าน Baboonuts

สินค้าจากร้าน ร้าน Baboonuts

ชา ดอกเก๊กฮวย BABOO...
ราคา 155.00 THB

1. น้ำเก๊กฮวยมีสรรพคุณช่วยให้ความสดชื่น ดับกระหาย แก้ร้อนใน

2. ดอกและใบของเก๊กฮวยช่วยขจัดสารพิษและสิ่งตกค้างภายในร่างกายขับ

ออกทางเหงื่อและปัสสาวะ

3. สรรพคุณของเก๊กฮวยช่วยบำรุงเลือด ทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น

4. เก๊กฮวยช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้น เป็นยาระบายอ่อนๆ

5. ประโยชน์ของเก๊กฮวยช่วยขับลม แก้ท้องเฟ้อ ท้องอืด

6. เก๊กฮวยเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็น ช่วยดับพิษร้อน แก้ไข้ แก้หวัด แก้อาการตัว

ร้อนจากพิษไข้

7. สรรพคุณของเก๊กฮวยช่วยดูดซับสารก่อมะเร็ง

8. เก๊กฮวยช่วยขยายหลอดเลือด ทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจได้ดีขึ้น ช่วยบำรุง

หัวใจ

9. เก๊กฮวยช่วยบำรุงสายตา ลดอาการสายตาพร่ามัว บรรเทาอาการปวดตา 

ตาบวมแดง        วิธีชงชาดอกเก๊กฮวย เริ่มจากใส่ดอกเก๊กฮวยแห้ง ลงในกาน้ำชา เทน้ำเดือดใส่ในกาพอ

ท่วมดอกแห้ง ทิ้งไว้สักอึดใจแล้วเทน้ำทิ้ง การทำเช่นนี้เพื่อล้างฝุ่นผงที่อาจติดมากับ

ดอก แต่ยังคงกลิ่นและฤทธิ์ของเก๊กฮวยไว้ เทน้ำเดือดใส่ในกาอีกครั้งให้เต็ม ทิ้งไว้ราว 

5 นาทีจึงจะได้น้ำชาเก๊กฮวยที่หอมพอเหมาะ เมื่อดื่มหมดกาแล้ว เติมน้ำเดือดได้อีกครั้ง

ชาดอกเก๊กฮวย BABOO...
ราคา 135.00 THB

1.น้ําเก๊กฮวยมีสรรพคุณช่วยให้ความสดช่ืนดับกระหายแกร้้อนใน
2. ดอกและใบของเก๊กฮวยช่วยขจัดสารพิษและสิ่งตกค้างภายในร่างกายขับ ออกทางเหงื่อและปัสสาวะ
3. สรรพคุณของเก๊กฮวยช่วยบํารุงเลือด ทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีข้ึน
4. เก๊กฮวยช่วยให้ระบบย่อยอาหารทํางานได้ดีข้ึน เป็นยาระบายอ่อนๆ
5. ประโยชน์ของเก๊กฮวยช่วยขับลม แก้ท้องเฟ้อ ท้องอืด
6. เก๊กฮวยเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็น ช่วยดับพิษร้อน แก้ไข้ แก้หวัด แก้อาการตัว ร้อนจากพิษไข้
7. สรรพคุณของเก๊กฮวยช่วยดูดซับสารก่อมะเร็ง
8. เก๊กฮวยช่วยขยายหลอดเลือด ทําให้เลือดไปเล้ียงหัวใจได้ดีขึ้น ช่วยบํารุง หัวใจ
9. เก๊กฮวยช่วยบํารุงสายตา ลดอาการสายตาพร่ามัว บรรเทาอาการปวดตา ตาบวมแดง

วิธีชงชาดอกเก๊กฮวย เร่ิมจากใส่ดอกเก๊กฮวยแห้ง ลงในกาน้ําชา เทน้ําเดือดใส่ในกาพอ ท่วมดอกแห้ง ทิ้งไว้สักอึดใจแล้วเทน้ําทิ้ง การทําเช่นน้ีเพื่อล้างฝุ่นผงที่อาจติดมากับ ดอก แต่ยังคงกล่ินและฤทธ์ิของเก๊กฮวยไว้ เทน้ําเดือดใส่ในกาอีกครั้งให้เต็ม ทิ้งไว้ราว 5 นาทีจึงจะได้น้ําชาเก๊กฮวยท่ีหอมพอเหมาะ เมื่อดื่มหมดกาแล้ว เติมน้ําเดือดได้อีกคร้ัง

ชาสมุนไพรคลายร้อน...
ราคา 135.00 THB

ประโยชน์การดีท็อกซ์

1. ล้างลําไส้ช่วยให้มีการขับของเสียได้ดี โดยไม่ต้องพึ่งยาระบาย โดยเฉพาะท่านที่มักท้องผูก
2. ประโยชน์ของการล้างลําไส้ช่วยล้างลําไส้อย่างเป็นธรรมชาติ 3. ช่วยทําให้ผิวเรามีสุขภาพดี เปล่งปลั่ง มีน้ํามีนวล

4. ช่วยให้พุงยุบ ไม่มีของเสียตกค้างอยู่ในลําไส้ของเรา
5. ระบบขับถ่ายและการไหลเวียนภายในร่างกายสมดุลยิ่งขึ้น
6. ช่วยล้างไขมันในลําไส้เล็ก และยังมีไขมันฝ่ายดีและจุลินทรีย์ที่มี ประโยชน์ต่อร่างกาย
**หญิงมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

วิธีเครื่องดื่มดีท็อก
-ล้างน้ําให้สะอาด เติมนํ้า 3-4 ลิตร -เคี่ยวนาน 15-20นาที แยกกากออก -เติมน้ําตาลทรายแดงและเกลือเล็กน้อย -ดื่มได้ทั้งร้อนและเย็น -หรือดื่มเช้าและก่อนนอน

ชามะตูม BABOO BAEL FRUIT...
ราคา 35.00 THB

ชามะตูม BAEL FRUIT TEA

1. มะตูมมีสรรพคุณแก้ร้อนใน แก้กระหาย ให้ความสดชื่น
2. มะตูมเป็นยาแผนโบราณช่วยคลายความร้อนในร่างกาย ช่วยฟื้นไข้ได้ดี 3. ประโยชน์ของมะตูมช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือด
4. มะตูมช่วยในการหลั่งของอินซูลิน จึงมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน 5. มะตูมช่วยแก้อาการอ่อนเพลียจากอาการท้องเสีย อาหารเป็นพิษ
6. สรรพคุณมะตูมช่วยขับลม แก้ท้องอืด ช่วยระบายท้อง
7. มะตูมช่วยให้เจริญอาหาร ช่วยรักษาลําไส้
8. มะตูมช่วยแก้โรคบิด และช่วยฆ่าเชื้อโรคในลําไส้
9. ประโยชน์ของมะตูมเป็นยาระบายอ่อนๆ

วิธีการทําน้ํามะตูม
1.นํามะตูมแห้งล้างแล้วน้ํา คั่วในกะทะโดยใช้ไฟอ่อนๆ พอหอม 2.ตวงน้ําใส่หม้อตั้งไฟปานกลาง แล้วใส่มะตูมลงไป ต้มไปจนน้ําเดือดก็หรี่ไฟ ลงหน่อย
3.ต้มต่อจนน้ําออกสีเข้มและมะตูมสีซีด ก็ใช้ได้ กรองเอากากมะตูมออก สามารถนํามาต้มหม้อต่อไปได้อีกหรือเอาไปทําอย่างอื่นก็ได 4.เสร็จแล้วถ้าต้องการหวานก็เติมน้ําตาล

ชาดอกอัญชัน BABOO BUTTERFLY...
ราคา 125.00 THB

ชาดอกอัญชัน BUTTERFLY FLOWER TEA 

สรรพคุณของอัญชัน 

1 น้ําอัญชันมีส่วนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย
2
เคร่ืองด่ืมน้ําอัญชันช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายและเพิ่มพลังงานให้ร่างกาย 3 มีส่วนช่วยในการชะลอวัยและริ้วรอยแห่งวัย
4
ชาดอกอัญชันมีส่วนช่วยในการบํารุงสมอง เพิ่มการไหลเวียนเลือด
5
ดอกอัญชันมีฤทธ์ิในการละลายลิ่มเลือด
6
ช่วยป้องกันโรคเส้นเลือดสมองตีบ
7
ช่วยป้องกันและแก้อาการเหน็บชาตามนิ้วมือนิ้วเท้า
8
ช่วยป้องกันโรคต้อกระจก ต้อหิน ตาเส่ือมจากโรคเบาหวาน
9 ดอกอัญชันตากแห้งสามารถนํามาชงดื่มแทนน้ําชาได้เหมือนกัน 

วิธีทําน้ําดอกอัญชัน 

1 วัตถุดิบที่ต้องเตรียมมีดังนี้ น้ําดอกอัญชัน 1 ถ้วย / น้ําผ้ึง 2 ช้อนโต๊ะ / น้ําเชื่อม 4 ช้อนโต๊ะ 2 การนําดอกอัญชันแห้งประมาณ 100 กรัม นํามาล้างน้ําให้สะอาด แล้วใส่หม้อเติมน้ําเปล่า 2 

ถ้วย นําไปต้มจนเดือด ปิดฝาท้ิงไว้ประมาณ 3 นาทีแล้วกรองดอกอัญชันขึ้นจากหม้อ 3 เมื่อได้ส่วนผสมครบแล้วให้นําน้ําดอกอัญชัน น้ําเชื่อม น้ําผึ้ง ผสมรวมกัน 

การทําเป็นน้ําชาไว้ดื่ม ก็ใช้ดอกอัญชันที่ตากแห้งแล้วประมาณ 25 ดอก นํามาชงในน้ําเดือด 1 ถ้วยแล้วนํามาด่ืม 

ชาดอกกุหลาบ BABOO ROSE...
ราคา 135.00 THB

ชาดอกกุหลาบ ROSE FLOWER TEA 

1.ช่วยบํารุงหัวใจให้แข็งแรง
2.ช่วยทําให้ผิวพรรณแลดูสดใสเปล่งปลั่ง
3.ช่วยในการขับถ่าย ชะล้างสารพิษในร่างกาย 4.ช่วยบํารุงผิวพรรณจากการขับเซลล์ผิวท่ีตายแล้ว 5.ลดระดับความดันในเส้นเลือด ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน 6.มีสรรพคุณคอยทําปฏิกิริยากับพวกไขมันและน้ํามัน ป้องกันโรคคลอเลสเทอรอล 7.สามารถช่วยกระตุ้น ให้ระบบประสาท และสมองแจ่มใสและร่างกายทํางานได้ดี 8.ช่วยให้ผ่อนคลายจากความเครียด ความกังวล 

9.มีวิตามินซีสูง ช่วยปรับสมดุลการขับถ่าย และชะล้างสารพิษในร่างกาย 

วิธีชงชากุหลาบ
ตักกุหลาบดอกตูมๆ ใส่ถ้วยสักสี่ห้าดอก เทน้ําร้อนลงไป ทิ้งไว้ 2-3 นาที แล้วเทน้ําทิ้ง เติมน้ําร้อนลงไปใหม่(อย่าใช้น้ําร้อนจัด) ท้ิงไว้สัก 4-5 นาที ตักกุหลาบออก แล้วดื่มชา กุหลาบให้ละมุนลิ้น สามารถเติมน้ําตาลหรือน้ําผึ้งได้ 

BABOO : เกร็ดมะพร้าว...
ราคา 190.00 THB

มะพร้าวเป็นผลไม้ที่นิยมกันอย่างมากในบ้านเรา คุณสมบัติเด่น ๆ ของมะพร้าวก็คือ ส่วนต่าง ๆ สามารถนํามาใช้ทําเป็นประโยชน์ได้ หมด ไม่ว่าจะทําเป็นอาหารคาวหวานเพื่อบํารุงสุขภาพและรักษา อาการหรือโรคต่าง ๆ 

มะพร้าวอบแห้ง ขนิดเกล็ดที่ยังไม่ได้นําไปคั้นเอาไขมันออก (กะทิ)สําหรับ ทําขนม เบเกอรี่ เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศ ใช้มะพร้าวทับสะแก และอัมพวา เป็นวัตถุดิบ นํามาอบแห้งการนําไปใช้ จะได้รสชาติของมะพร้าวมากขึ้น เอาเป็นส่วนของเนื้อเค้ก หรือ คุ้กกี้ หรือเอาไปส่วนผสมอาหารจานชุบ แป้งทอด ก็ได้รสชาดดี จากเนื้อสัมผัสของอาหารที่ต่างจากการใช้ ขนมปังกรอบ 

แพ็ค 6 ถุง BABOO :...
ราคา 300.00 THB

ลูกเดือย จัดเป็นธัญพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูง เพราะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับ ร่างกาย อย่างเช่น วิตามินเอ วิตามินบี1 วิตามินบี2 วิตามินอีธาตุแคลเซียม ธาตุฟอสฟอรัส โดยเฉพาะ วิตามินบี1 ที่มีปริมาณสูงมาก นอกจากนี้ยังมีกรด อะมิโน หลายชนิดที่สูงกว่าความต้องตามมาตรฐาน ขององค์การอนามัยโลก เช่น กรดกลูตามิก ลิวซีน อะลานีน โปรลีน วาลีน ฟินิลอะลานีน ไอโซลิวซีน อาร์จีนีน เป็นต้น และยังมีกรดไขมันจำเป็นชนิดที่ไม่ อิ่มตัว อย่างเช่น กรดลิโนเลอิก กรดโอเลอิก และกรด ไขมันชนิดอิ่มตัว อย่างเช่น ปาลมิติก และสเตียริก อีกด้วย

BABOO :...
ราคา 99.00 THB
งาขาว WHITE SESAME SEEDS 100g.
ราคา 25.00 THB

งาขาวเป็นงาที่มีกลิ่นหอม ยิ่งคั่วกับไฟอ่อนๆ ยิ่งหอม ด้วยรสชาติของงาจะออกหวานอ่อนๆ และมันเล็กน้อย จึงเหมาะกับการนํามาเพิ่มความ พิเศษให้กับอาหารแทบทุกประเภท นอกจากน้ัน ปัจจุบัน งาขาวได้ถูกนํามาดัดแปลงเป็น ผลิตภัณฑ์หลายชนิดเพื่อตอบสนองความ ต้องการของผู้บริโภค

สารอาหารในงาขาวน้ัน มีแคลเซียมช่วยบํารุง กระดูกให้แข็งแรง เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมวล กระดูกให้มีความแข็งแรง รวมถึงช่วยซ่อมแซม กระดูกที่อ่อนแอจากโรคกระดูกพรุน

งาขาวเม็ดเล็กๆ แต่สรรพคุณ-ประโยชน์ไม่เล็กอย่างที่เห็น

ถั่วชิกพีน้ำตาล BROWN CHICK PAES 500g.
On sale!
ถั่วชิกพีน้ำตาล BROWN CHICK...
ราคา 115.00 THB

ถั่วชิกพี มีรสชาติมันแบบถั่วและมีเนื้อที่เป็นครีมอย่างไม่น่าเชื่อ ถั่วชิกพี ประกอบด้วยสาร โปรติเอสซึ่งช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็ง และยังมีวิตามินอี ต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพ ของเซลล์เม็ดเลือดขาว ในการต่อสู้การติดเชื้อ มีสังกะสี ที่จําเป็นต่อการเติบโตของเซลล์ที่ แข็งแรง ถั่วชิกพียังเป็นแหล่งไอโซฟลาโวน สารเคมีจากพืชซึ่งเมื่อเข้าสู่ลําไส้ จะถูกเปลี่ยนให้ เป็นสารที่คล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจน ช่วยป้องกันอาการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเอสโตรเจน เช่น อาการผิดปกติก่อนมีประจําเดือน และมะเร็งทรวงอก ถ่ัวชิกพีมีปริมาณใยอาหาร และฟลาโวนอยสูง ช่วยให้ระบบการย่อยสมบูรณ์และช่วยลดคอเลสเตอรอล

สารอาหาร

วิตามินบี 2 วิตามินบี 3 วิตามินบี 5 วิตามินอี โฟเลต ธาตุเหล็ก โพแทสเซียม สังกะสี ใยอาหาร โปรตีน

CASHEW NUTS...
ราคา 150.00 THB
  1. 1  ประโยชน์ของเม็ดมะม่วงหิมพานต์ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหา สุขภาพต่าง ๆ ได้ดี

  2. 2  ประโยชน์ของมะม่วงหิมพานต์ช่วยเพ่ิมพลังงานให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดี

3 เม็ดมะม่วงหิมพานต์สามารถช่วยรักษา รูปร่างให้สมส่วนได้ เพราะมีเส้นใยอาหารสูง

จึงช่วยลดการดูดซึมไขมันได้
4 การรับประทานถั่วเป็นประจําจะช่วยทําให้อิ่มนานขึ้นและรับประทานอาหารได้น้อยลง

อีกด้วย (ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม)
5
เม็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นผลไม้ที่ผู้ป่วยโรคเกาต์สามารถรับประทานได้อย่างไม่มีปัญหา

อะไร เพราะเป็นผลไม้ที่มีสารพิวรีนนอย

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ได้รับการยอมรับในเรื่องของการช่วยป้องกันโรค ช่วยลดปริมาณ คลอเลสเตอรอลในเลือด ชนิด LDL ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ โรคกระดูกพรุน ปัญหาเลนส์ตาเสื่อม ลดการเกิดน่ิวในถุงน้ําดี โรคความดัน และโรคไขมันอุดตันใน เส้นเลือด

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ของดีน่าปลื้ม อัดแน่นด้วยคุณค่าทางอาหาร

PEANUTS ถั่วลิสง 200g.
ราคา 60.00 THB

1.ถั่วลิสงมีสารโคลีน การกินถั่วลิสงจึงช่วยบํารุงสมอง และสายตา

2.ถั่วลิสงมีสารอาหารประเภทโปรตีน
3.ถั่วลิสงป้องกันโรคมะเร็งได้ ซึ่งสารตัวนี้จะช่วยต้านการเกิดมะเร็งได้

4.ประโยชน์ของถั่วลิสงช่วยป้องกันโรคหัวใจได้ และการกินถั่วลิสงช่วยต้าน การ เกิดโรคหัวใจได้

5.เมล็ดถั่วลิสงช่วยลดอาการของแผลในกระเพาะอาหารได้ จึงเป็นพืชท่ีเหมาะกับ คนท่ีเป็นโรคกระเพาะ หรือมีแผลในกระเพาะเป็นอย่างยิ่ง

6.ถั่วลิสงมีสรรพคุณช่วยลดการเกิดโรคเบาหวานได้ เพราะช่วยควบคุมระดับ น้ําตาลในเลือด และอินซูลินในร่างกายนั้นเอง

7.ถั่วลิสงช่วยระบบย่อยอาหาร โดยน้ํามันจากเมล็ดถ่ัวลิสงน้ันจะช่วยเป็นยาหล่อ ลื่นในลําไส้ของเราให้ย่อยอาหารได้ดีขึ้น

8.ถั่วลิสงมีสรรพคุณควบคุมฮอร์โมนเพศ ในถ่ัวลิสงจะมี แม็กนีเซียมที่ช่วยรักษา สมดุลของฮอร์โมนทางเพศให้คงที่ได้

ประโยชน์ของ "ถั่วลิสง" ให้คุณค่า มากกว่าแค่ความอร่อย

ลูกเดือยสด PEARL BARLEY
ราคา 50.00 THB

ประโยชน์ของน้ําลูกเดือยหรือแค่ลูกเดือยเพียว ๆ ก็มีสรรพคุณท่ีดี ต่อสุขภาพหลายอย่าง ท้ังช่วยลดน้ําหนัก บํารุงตับ ป้องกันมะเร็ง และอื่น ๆ ที่ต้องยกให้ลูกเดือยเป็นยาอายุวัฒนะ

ลูกเดือยมีฤทธ์ิเป็นยาเย็นช่วยบํารุงกําลัง บํารุงปอด ตับ ไต ม้าม มีสรรพคุณทางด้านขับปัสสาวะ ขับเสมหะ แก้ไข้ แก้ท้องเสีย

หล่อลื่นกระเพาะอาหารและลําไส้ แก้ปัญหาทางเดินหายใจ ไขข้อ กระดูก บรรเทาอาการเหน็บชา แก้ชักกระตุก ลดอาการบวมน้ํา รักษาอาการปอดอ่อนแอและเป็นเลือด รักษาฝีที่ลําไส้ แก้ร้อนใน กระหายน้ํา

ประโยชน์ของน้ําลูกเดือย ยาอายุวัฒนะชั้นเลิศท่ีต้องลอง

PUMPKIN SEEDS เมล็ดฟักทอง
ราคา 95.00 THB

ฟักทองไม่เพียงให้เน้ือผลสีเหลืองอร่าม อุดมไปด้วยเบตา-แคโรทีนและเส้นใย อาหาร แต่ยังใหเ้มล็ดฟักทองท่ีมีคุณค่าไม่แพ้กัน เป็นท้ังของว่างเคี้ยวสนุกที่มี ประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นแหล่งของโปรตีน ให้โปรตีนใกล้เคียงกับถั่วเหลือง และ ยังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว วิตามินอี ฟอสฟอรัส สังกะสี

1. ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี 2. การควบคุมน้ําตาลในเลือด
3. ต่อต้านโรควิตกกังวล
4. บรรเทาอาการโรคข้ออักเสบ

5. ดีต่อกระเพาะปัสสาวะและต่อมลูกหมาก 6. ปกป้องกระดูก
7. ปรับปรุงสุขภาพหัวใจ
8. ป้องกันสู้พยาธิในลําไส้

9. การนอนหลับ
10. ช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน

BABOO :...
ราคา 217.00 THB

1.Goji berry/โกจิเบอร์รี่ 2.Almond/อัลมอนด์ 3.Cashew nuts/เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 4.Black soya bean/ถั่วเหลืองผิวดำ 5.Green soya bean/ถั่วแระญี่ปุ่น 6.Soya bean/ถั่วเหลือง 7.Yellow raisin/ลูกเกดเหลือง 8.White pumpkin kernel/เมล็ดฟักทอง 9.Lotus seeds/เม็ดบัว 10.Black raisin/ลูกเกดดำ

แสดงสินค้า 1-18 ถึง 18 ชิ้น
แสดงสินค้า 1-18 ถึง 18 ชิ้น